Χώρος Διεξαγωγής

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α) (κόκκινο κτήριο)

3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη
546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εξυπηρετούν οι γραμμές του ΟΑΣΘ
2, 8, 14 Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
78 (από αεροδρόμιο) Στάση Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
17,37 Στάση Φοιτητική Λέσχη.

Χάρτης