Αρχική

Σκοπός του Συνεδρίου
Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με τις επιστημολογικές κατευθύνσεις της Επιστήμης της Αγωγής, τους κλάδους της, το αντικείμενό της, τη διεπιστημονική συνεργασία της και τα μεθοδολογικά της εργαλεία.
 
Απευθύνεται σε επιστήμονες παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε ειδικότητας, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες ερευνητές και ερευνήτριες της Εκπαίδευσης.
 
Οργάνωση Συνεδρίου
Το συνέδριο οργανώνεται από τον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Α.Π.Θ.